Wprowadzony przez nas system bezpieczeństwa charakteryzuje się określonymi zasadami, poprzedzającymi wejście do wszystkich budynków, które dodatkowo zostały objęte podwójnie ogrodzoną strefą ochronną.

Właściwe zaplecze sanitarne uniemożliwia przenoszenie wirusów i bakterii ze środowiska zewnętrznego, a wdrożona ochrona przed gryzoniami skutecznie ogranicza problem ich występowania, jako wektora przenoszenia chorób.

Agro-Sokołów F1 bioasekuracja

Dbamy o to, by zwierzęta przewożone były w odpowiednich warunkach, zdezynfekowanymi pojazdami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.

Poziomy bezpieczeństwa

Przywiązujemy ogromną wagę do restrykcyjnego przestrzegania specjalnie opracowanych poziomów ochrony, dających gwarancję sterylności, a w rezultacie wysokiej jakości produktów. Przed wejściem na teren fermy, każda osoba uprawniona do wstępu musi zadeklarować, że w ciągu ostatnich 48h nie miała kontaktu z trzodą chlewną.

Poziom bezpieczeństwa C

W trosce o bezpieczeństwo podczas dostaw paszy na fermę oraz transportu zwierząt zabezpieczyliśmy strefę zawierającą silosy (zbiorniki na paszę) oraz rampy służące do wywozu świń ogrodzeniem zewnętrznym. Cała ta przestrzeń służy wyłącznie do dostarczania paszy oraz odbioru zwierząt.

Poziom bezpieczeństwa B

Ogrodzona wewnętrzna strefa, obejmująca wszystkie budynki, daje gwarancję zachowania zasad bioasekuracji. Wejście do niej prowadzi wyłącznie przez budynek socjalno-techniczny, zabezpieczony śluzą wyposażoną w lampy UV. W tym miejscu wszystkie osoby przebywające na terenie są zobowiązane do wzięcia prysznica oraz zmiany ubrań, w tym bielizny osobistej i obuwia.

Na terenie strefy obowiązuje noszenie odzieży i butów wyłącznie koloru czerwonego.

Poziom bezpieczeństwa A

Wejście do budynków ze zwierzętami znajduje się wyłącznie przez poziom bezpieczeństwa B. Każda osoba uprawniona do wejścia jest zobowiązana do zmiany obuwia. Na terenie wszystkich budynków istnieje obowiązek noszenia odzieży oraz butów w kolorze białym.

Ochrona przed gryzoniami

Na poziomie bezpieczeństwa B prowadzi się ścisłą ochronę przed gryzoniami. Pułapki z substancją eliminującą szkodniki są rozlokowane wzdłuż ogrodzenia wewnętrznego oraz wokół budynków w taki sposób, by całkowicie wyeliminować przedostanie się gryzoni do stref chronionych.

Transport

loszek DanAvl F1 YL i knurów DanAvl Duroc

Agro-Sokołów F1 posiada własne zamknięte i wyposażone w filtry pojazdy służące do transportu loszek DanAvl F1 YL oraz knurów hodowlanych Danavl Duroc.

Dbamy o to, by zwierzęta przewożone były do klientów w odpowiednich warunkach.. Po każdej wysyłce, rampa załadunkowa jest myta i dezynfekowana. Pojazdy posiadają wewnętrzny system dezynfekcji i każdorazowo po powrocie są myte, suszone i dezynfekowane w specjalnie do tego celu wyznaczonej strefie.

Ogromną wagę przywiązujemy do kompetencji pracowników, dlatego wszyscy kierowcy Agro-Sokołów F1 zostali przeszkoleni pod kątem zasad bioasekuracji. Podczas załadunku i rozładunku u odbiorców, obowiązuje restrykcyjnie zasada zmiany obuwia oraz odzieży wierzchniej, każdorazowo przed wejściem do ładowni, w której nikt oprócz obsługi nie ma prawa przebywać.

Agro-Sokołów F1 Bioasekuracja bezpieczny transport