Wprowadzony przez nas system bezpieczeństwa charakteryzuje się określonymi zasadami. Ściśle przestrzegamy procedur poprzedzających wejście do wszystkich budynków. Cały obiekt dodatkowo został objęty podwójnie ogrodzoną strefą ochronną.

Dzięki właściwemu zapleczu sanitarnemu ograniczamy do minimum możliwość przenoszenia wirusów i bakterii ze środowiska zewnętrznego, a wdrożona ochrona przed gryzoniami skutecznie ogranicza problem ich występowania, jako wektora przenoszenia chorób.

Agro-Sokołów F1 bioasekuracja

Dbamy również o to, aby zwierzęta przewożone były we właściwych warunkach, odpowiednio przygotowanymi, zdezynfekowanymi pojazdami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.

Poziomy bezpieczeństwa

Przywiązujemy ogromną wagę do restrykcyjnego przestrzegania specjalnie opracowanych poziomów ochrony, dających gwarancję sterylności, a w rezultacie wysokiej jakości produkcji. Przed wejściem na teren fermy, każda osoba uprawniona do wstępu musi zadeklarować, że w ciągu ostatnich 48 godzin nie miała kontaktu z trzodą chlewną.

Poziom bezpieczeństwa C

W trosce o bezpieczeństwo podczas dostaw paszy na fermę oraz transportu zwierząt zabezpieczyliśmy strefę zawierającą silosy (zbiorniki na paszę) oraz rampy służące do wywozu świń ogrodzeniem zewnętrznym. Cała ta przestrzeń służy wyłącznie do dostarczania paszy oraz odbioru zwierząt.

Poziom bezpieczeństwa B

Ogrodzona wewnętrzna strefa, obejmująca wszystkie budynki, daje gwarancję zachowania zasad bioasekuracji. Wejście do niej prowadzi wyłącznie przez budynek socjalno-techniczny. W tym miejscu wszystkie osoby zobowiązane są do wzięcia prysznica oraz zmiany ubrań, w tym bielizny osobistej i obuwia.

Na terenie strefy obowiązuje noszenie odzieży i butów wyłącznie koloru czerwonego.

W strefie bezpieczeństwa B znajdują się dwie śluzy przeznaczone do dostawy towarów na fermę, wyposażone w lampy UV.

Poziom bezpieczeństwa A

Wejście do budynków ze zwierzętami prowadzi przez poziom bezpieczeństwa B. Każda osoba uprawniona do wejścia jest zobowiązana do zmiany obuwia i odzieży.

Na terenie wszystkich budynków w tej strefie istnieje obowiązek noszenia odzieży oraz butów w kolorze białym.

Ochrona przed gryzoniami

Na poziomie bezpieczeństwa B prowadzi się ścisłą ochronę przed gryzoniami. Pułapki z substancją eliminującą szkodniki są rozlokowane wzdłuż ogrodzenia wewnętrznego oraz wokół budynków w taki sposób, by całkowicie wyeliminować przedostanie się gryzoni do stref chronionych.

Transport

loszek DanBred F1 YL i knurów DanBred Duroc

Agro-Sokołów F1 posiada własne pojazdy służące do transportu loszek DanBred F1 (YL) oraz knurów hodowlanych DanBred Duroc. Wszystkie nasze samochody wyposażone są w filtry węglowe i przystosowane wyłącznie do przewozu zwierząt.

Dbamy o to, by zwierzęta przewożone były do klientów w odpowiednich warunkach. Po każdym transporcie rampa załadunkowa jest myta i dezynfekowana. Pojazdy posiadają wewnętrzny system dezynfekcji. Każdorazowo po powrocie są myte, suszone i dezynfekowane w specjalnie do tego celu wyznaczonej strefie.

Ogromną wagę przywiązujemy do kompetencji pracowników, dlatego wszyscy kierowcy Agro-Sokołów F1 zostali przeszkoleni pod kątem zasad bioasekuracji. Podczas załadunku i rozładunku zwierząt u odbiorców, restrykcyjnie obowiązuje zasada zmiany obuwia oraz odzieży wierzchniej, każdorazowo przed wejściem do ładowni. W obszarze ładowni nie ma prawa przebywać nikt oprócz obsługi.

Agro-Sokołów F1 Bioasekuracja bezpieczny transport