DanBred

Zorganizowana hodowla istnieje w Danii od lat osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Obecnie DanBred prowadzi nowoczesny, unikalny i bardzo efektywny system hodowli, który zapewnia hodowcom ciągłą dostępność najlepszych zwierząt.

Aby spełnić restrykcyjne wymogi hodowli, z każdego pokolenia wybierane są najlepsze sztuki. Selekcja prowadzona jest na podstawie wyników produkcyjnych, cech rozrodczych oraz cech rzeźnych ocenianych w całej populacji świń DanBred. Celem systemu hodowlanego DanBred jest zapewnienie, iż zwierzęta hodowlane pochodzące z tego systemu spełnią wymagania profesjonalnych producentów świń z całego świata.

Agro-Sokołów F1 System Danbred

Realizowany program hodowlany daje znacznie większy wzrost produkcyjności niż osiągany przez naszych konkurentów.

 

Zwierzęta hodowlane DanBred charakteryzują się wysoką płodnością, dużą liczbą żywotnych prosiąt w miotach, znakomitym wykorzystaniem paszy, niskimi stratami poubojowymi i wysoką mięsnością tusz.

Każdego dnia Dział Rozwoju Produkcji Świń w Duńskiej Radzie ds. Rolnictwa i Żywności pracuje nad optymalizacją hodowli, co sprawia, iż DanBred znacznie wyprzedza konkurencję.

Knury DanBred Duroc są bardzo efektywne w kojarzeniach z lochami DanBred Hybrid.

W Danii istnieje długa tradycja używania knurów Duroc i loch mieszańców ras Landrace i Yorkshire w produkcji tuczników. Krzyżowanie tych trzech ras pozwala korzystać producentom świń z tak zwanego wigoru mieszańców, dającego optymalne przyrosty dobowe, wysoką mięsność i znakomitą jakość mięsa. Przykładowo tuczniki pochodzące od knurów DanBred Duroc mają wyższe o 100 gram przyrosty dobowe aniżeli tuczniki pochodzące od knurów rasy Pietrain.

Agro-Sokołów F1 System DanAvl

Lochy DanBred Hybrid pochodzą z krzyżowania ras DanBred Landrace i DanBred Yorkshire. Jest to najlepsza kombinacja ras używana w celu uzyskania loch mieszańców do produkcji tuczników. Lochy DanBred Hybrid zapewniają wysoką wydajność w stadzie dzięki wysokiej płodności i troskliwości macierzyńskiej pochodzącej od rasy DanBred Landrace. Ich mocną budowę i dobrej jakości mięso zawdzięczają rasie DanBred Yorkshire. Lochy DanBred Hybrid mają mocne nogi i tułów, co przekłada się na długie ich użytkowanie i tym samym na obniżenie kosztów produkcji.

Wyjątkowe cechy loch DanBred Hybrid, ich troskliwość macierzyńska i duży potencjał produkcji mleka, w powiązaniu z cechami DanBred Duroc, takimi jak bardzo duży potencjał przyrostów i znakomite wykorzystanie paszy, dają producentom dużą liczbę urodzonych prosiąt w miocie. Prosięta zaś charakteryzują się żywotnością i szybkim rozwojem. DanBred Hybrid zapewnia wysoką produktywność stada, a co za tym idzie jego opłacalność. Hodowla DanBred Hybrid i DanBred Duroc daje pewność osiągnięcia niezwykle wysokiej wydajności w całym stadzie.

Zadbaj o przyszłość swoją i swojego stada - wybierz DanBred Hybrid, jeśli chcesz, aby twoje stado znalazło się wśród najlepszych.