Genetyka

"Agro-Sokołów F1" oferuje zwierzęta hodowlane loszki i knury pochodzące z duńskiego systemu hodowlanego DanAvl wykorzystującego najnowsze osiągnięcia w dziedzinie genetyki.

Genetyka DanAvl przeznaczona jest dla producentów którzy stawiają na nowoczesną produkcję.

Agro-Sokołów F1 genetyka

Loszka F1 Danavl (Hybrid)

 • średnia liczba żywo urodzonych prosiąt w 5 dniu w miocie powyżej 15,
 • średnia liczba odsadzonych prosiąt z miotu powyżej 13,
 • loszki F1 DanAvl (hybrid) kojarzone z knurem DanAvl Duroc dają wysokiej jakości tuczniki chrakteryzujące się średnim zużyciem paszy - 2,75 kg na 1kg przyrostu masy ciała oraz średnimi dziennymi przyrostami (30-106 kg) - 917g,
 • wysoka mleczność oraz opiekuńczość,
 • powtarzalność wyników.
Agro-Sokołów F1 genetyka

DanavlDuroc (knur terminalny)

Przeznaczony jest do kojarzeń z loszkami F1 (Danhybryd LY). Potomstwo po „duńskich” knurach rasy Duroc w krzyżowaniu towarowym wykazuje się bardzo wysokim tempem wzrostu i bardzo dobrym wykorzystaniem paszy.

  Charakterystyka:
 • niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu masy ciała FCR: 2,18 kg paszy / kg,
 • wysokie przyrosty dobowe 1079 g (30-100 kg),
 • odporność na stres,
 • wysoka mięsność,
 • bardzo dobra jakość mięsa,

Wiedza

Swoją wiedzę czerpiemy z własnych doświadczeń zdobytych w codziennej produkcji materiału hodowlanego.

Dzięki zatrudnionym w naszej firmie specjalistom, oraz stałej współpracy z doradcami krajowymi i zagranicznymi, posiadamy najnowszą wiedzę z zakresu:

Organizacji produktu

Technologii

Techniki

Weterynarii

Żywienia zwierząt

Nasi specjaliści służą swoją wiedzą i doświadczeniem nabytymi w pracy na fermach należących do Grupy Sokołów S.A.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z duńskim materiałem hodowlanym Agro-Sokołów F1 Sp. z o.o. oferuje doradztwo w zakresie produkcji i zarządzania fermą, w tym :

 • wsparcie merytoryczne oraz praktyczne w zakresie organizowania i zasiedlenia nowopowstałych ferm (opieka i konsultacje na fermie - rozród, porodówki, odchowalnie, tuczarnie),
 • analizę problemów produkcyjnych na fermie
 • zalecenia dotyczące zmian organizacyjnych
 • opracowywanie procedur postępowania na poszczególnych sektorach fermy
 • przygotowanie systemów prowadzenia dokumentacji
 • wdrażanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie produkcją
 • zasady żywienia zwierząt.

Zarządzanie

Dążenie do zwiększenia opłacalności w produkcji trzody chlewnej sprawia, że nowoczesna hodowla to coraz większe stada i obiekty.

Większa liczba świń wymaga wdrożenia odpowiednich systemów zarządzania, które ułatwią pracę i umożliwią osiąganie dobrych wyników.

Nasze doświadczenie w zakresie zarządzania produkcją budujemy pracując na własnych stadach oraz poprzez współpracę z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi specjalistami.

Razem ze współpracującym rolnikiem opracowujemy system zarządzania fermą pozwalający na osiąganie bardzo dobrych wyników produkcyjnych:

 • tygodniowe rozkłady zadań (prac) dla poszczególnych sektorów fermy,
 • szczegółowe procedury postępowania (np. schematy żywienia poszczególnych grup zwierząt, procedury mycia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, procedury ustawień i kontroli klimatu dla poszczególnych grup zwierząt, procedury codziennej obsługi zwierząt),
 • systemy prowadzenia dokumentacji (np. listy produkcyjne, listy kontrolne, raporty tygodniowe itp.),
 • analizy wyników tygodniowych i okresowych,
 • zastosowanie systemu informatycznego do zarządzania produkcją.

Najlepsze wyniki produkcyjne

Opracowane przez nas systemy zarządzania, które stosujemy na własnych fermach są ciągle doskonalone.

Dzięki temu osiągamy bardzo dobre wyniki produkcyjne, porównywalne z rezultatami uzyskiwanymi przez najlepsze fermy w Danii.

„Uczymy się od najlepszych, poszukujemy do współpracy tych, którzy chcą być najlepsi”

Współpraca

Naszym celem jest stworzenie takiego systemu współpracy z producentami świń, którzy dzięki genetyce DanAvl oraz nowoczesnym metodom produkcji i zarządzania, osiągną bardzo dobre wyniki produkcyjne i ekonomiczne.

Tym co nas wyróżnia na rynku, to sposób podejścia do produkcji oraz do naszego klienta. Dostarczamy nowoczesną Genetykę, przekazujemy Wiedzę, uczymy Zarządzać. Jest to możliwe dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz kontaktom z najlepszymi w branży.

Nasze atuty to:

 • Zdolność tworzenia i współdziałania.
 • Umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.
 • Dostęp do nowoczesnej wiedzy, która sprawi, że współpracujący z nami producent ma szansę znacząco poprawić swoje wyniki.
 • Otwartość na producentów którzy chcą się rozwijać i którzy chcą korzystać z naszych doświadczeń.
 • Produkujemy nowocześnie i szukamy takich, którzy chcą produkować podobnie jak my.
 • Posiadamy niezbędną wiedzę i szukamy tych którzy tej wiedzy potrzebują.
 • Uczymy innych i uczymy się od innych, a bardzo dobre wyniki to tylko kwestia czasu.W okresie odby­wania bezpłatnego szkolenia, posiadamy możliwość zakwaterowania dla osób, które rozpoczynają produkcję w oparciu o materiał hodowlany pochodzący z naszej fermy

Infrastruktura fermy w Pieckach pozwala na produkcję materiału hodowlanego o wysokiej wartości hodowlanej, dostępnego również dla rolników uczestniczących w programie „Razem w Przyszłość”.